ถึงแม้ผมจะไม่ใช้นักวิจารณ์ภาพยนตร์มืออาชีพเป็นแค่คนธรรมดาที่มีใจรักในการรับชมภาพยนตร์อยากจะขีดๆเขียนๆวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ตัวผมเองเคยรับชมมาตลอดทั้งชีวิตผ่านทาง WordPress แต่ผมก็มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนภาพยนตร์ที่ผมจะทำการเขียนบทวิจารณ์มันออกมาเช่นกันเพื่อเป็นคู่มือให้บุคคลทั่วไปที่ได้เข้ามาอ่านเยี่ยมชม WordPress ได้ทราบว่าทัศนคติการตีความวิเคราะห์ที่ผมมีต่อภาพยนตร์แต่ละเรื่องมีแนวโน้มไปในทิศทางทางใดและเป็นการแนะนำภาพยนตร์ที่น่าสนใจทั้งอดีตและปัจจุบันด้วยทั้งนี้หลักเกณฑ์การให้คะแนนภาพยนตร์ของผมอาจจะไม่มีความเที่ยงตรงอาจจะมีมุมมองที่ต่างจากสื่อเว็บภาพยนตร์หรือบทความการวิจารณ์ภาพยนตร์จาก WordPress เว็บไซต์หรือสื่อต่างๆทั่วๆไปของแบบนี้มันก็เป็นมุมมองของการวิเคราะห์ภาพยนตร์ของผู้เขียนแต่ละคนด้วยเหตุนี้บุคคลทั่วไปที่เข้ามาอ่านเยี่ยมชม WordPress วิจารณ์ภาพยนตร์แห่งนี้ท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยว่าบทความการรีวิวภาพยนตร์ของผมมันมีความคิดเห็นที่สอดคล้องหรือเห็นต่างจากทัศนคติของท่านหรือไม่จุดประสงค์หลักของผมในการเขียน WordPress วิจารณ์ภาพยนตร์ก็ต้องการให้ทุกๆท่านที่เข้ามาอ่านมีความคิดเป็นของตนเองท่านไม่จำเป็นที่ต้องเชื่อบทความในการรีวิวภาพยนตร์ของผมทุกชิ้นงานภาพยนตร์เรื่องไหนดีหรือไม่ดีท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองครับผมเชื่อเสมอว่าทุกคนล้วนแต่มีวิจารณญาณมีความคิดเป็นของตนเองทุกคนก็มีความเป็นนักวิจารณ์อยู่ในตนเองเช่นกันครับ

การให้คะแนนวิจารณ์ภาพยนตร์ 

    0 – 1.0      แย่มาก

1.5 – 2.0    แย่

2.5 – 3.0   ปานกลาง

3.5 – 4.0  ดี

4.5 – 5.0  ดีมาก

โฆษณา